Bli Medlem

För att bli medlem i Stockholms Wushu Akademi behöver man lämna in en medlemsansökan och erlägga terminsavgiften.

 Medlemskapsansökan finns att