Våra Aktiviteter

Våra kursperioder är indelade i två terminer

  • vårtermin, januari-juni och
  • hösttermin, augusti-december.

Under sommaren erbjuds extra träningar för våra medlemmar.

Gruppträningar

O Shin Chuen kursen omfattar regelbundna gruppträningar varje termin där du som medlem lär dig grunderna och utvecklar din skicklighet inom stilen.

Helgkurser och Läger

Möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper erbjuds via helgkurser varje termin och årliga träningsläger.

O Shin Chuen Kurser

Tre kursnivåer

  • grundkurs,
  • fortsättningskurs och
  • avancerad kurs. 

En Komplett Träning

Varje träningspass omfattar en timmes instruktörsledd effektiv och intensiv träning med uppvärmning, stretching, teknikträning, teknikkombinationer, formträning med tillämpningar, stepfight- och freefightövningar, mits- och paddträning, fys- och andningsövningar.

Ditt Mål med Träningen

Målsättningen med träningen är att du som utövare ska förbättra och utveckla dina förmågor som styrka, rörlighet, snabbhet, precision och uthållighet.

Du bygger upp en stark grund för att bli en duktig och strategisk utövare, oavsett om du tävlar eller för självförsvar.

Freefight - tvekamp

Freefight omfattar tekniker från O Shin Chuen som slag, sparkar, svep, grepp, kast, svep och låstekniker. Målsättningen med träningen är att Du ska bli en skicklig och allsidig fighter.

Grundläggande freefightträning är inkluderad i O Shin Chuen kursen, men erbjuds även som extrakurs eller helgkurs.

Helgkurser

Helgkurser arrangeras minst en gång per termin för våra medlemmar.

Kursen är för dig som vill förkovra dig och utvecklas till en högre nivå. För att kunna träna på den avancerade nivån ska du ha deltagit i minst en helgkurs.

Helgkurserna kan omfatta olika fighttekniker, självförsvarstekniker, sveptekniker, härdnings- och bryttekniker, vapentekniker inom O Shin Chuen.

Kurserna leds av chefsinstruktören Louis Linn.

Sommarläger

Så gott som varje år sedan 1977 har vi arrangerat träningsläger, både i Sverige och utomlands.

Vår huvudorganisation Louis Linn O Shin Chuen Union har arrangerat träningsläger i Kina från 1992 till 2018. År 2023 var vi för första gången till Taiwan. 

Träningsläger arrangeras en gång per år för våra medlemmar för att ge möjlighet till intensiva och fördjupade studier i O Shin Chuen.

Lägret är ett unikt tillfälle där vår chefsinstruktör och grundare Da Sifu Louis Linn delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Da Sifu Linn är en mycket kunnig och erfaren belönad hand-to-hand-combat instruktör i Special Forces, Kustjägarskolan och Insatsstyrkan.